Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft uw medezuster of -broeder blijvend intensieve zorg nodig? Dan heeft zij/hij zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om die zorg te krijgen, heeft u een indicatie nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met een indicatie op zak, heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen. Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. Hoewel uw medezuster of -broeder ook thuis kan blijven wonen, als zij/hij dat wil. Zij/hij komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als er vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg ‘in de nabijheid’ of permanent toezicht nodig is. Zorg in de nabijheid is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan Alzheimer lijdt. In zo’n situatie moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn.