Zorg krijgen

Welke zorg kunnen we krijgen voor zuster X?

Als een lid van uw instituut plotseling hulp nodig heeft die u in de gemeenschap niet zo gemakkelijk kunt leveren, zijn er drie situaties te onderscheiden:

Heeft zuster X enige professionele hulp nodig bij het dagelijks leven?  Ga naar Wmo

Heeft ze medische of lichamelijke zorg nodig, tijdelijk of blijvend? Ga naar Zwv

Is er 24 uur per dag  hulp en toezicht nodig? Ga naar Wlz

Is er met spoed hulp nodig, ook al kost dat wat extra? Ga naar particuliere hulp