Coronamaatregelen

kerk op anderhalve meter
Foto: Ramon Mangold

Kerkelijk leven

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter opgesteld voor openbare vieringen. De KNR sluit zich aan bij dit protocol en adviseert haar leden dit protocol na te leven. De gouden regel die aan alle protocollen voorafgaat, is: neem geen enkel risico. Kijk vooral naar wat mogelijk en wenselijk is binnen uw eigen gemeenschap. Een veilig klimaat om op een verantwoorde manier als geloofsgemeenschap samen te komen, begint bij onszelf. Bij twijfel, als individu en als gemeenschap, kan men alleen maar de enige juiste beslissing nemen: afzien van openstelling en van deelname aan een viering.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten.

Gastenverblijven

De KNR kan op dit moment geen algemeen advies geven met betrekking van het ontvangen van gasten. Binnenkort zullen we met een checklist komen. (na 30 juni). We verwijzen voorlopig naar de regelgeving voor de horeca die op dit moment geldt.

Belangrijk is en blijft dat de leden van de gemeenschap zich veilig moeten blijven voelen bij de ontvangst van gasten.

Aangepaste voorschriften voor vergaderingen en kapittels op afstand

De Congregatie voor de Religieuzen (CIVCSVA) in Rome heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor het vergaderen op afstand, gedurende de coronapandemie. Vorig jaar werd vergaderen op afstand heel beperkt toegestaan, waarbij online kapittels niet toegelaten werden. Nu is dat laatste toch mogelijk geworden, onder strenge voorwaarden. Ten eerste moet de CIVCSVA voor elk instituut / sociëteit een aparte goedkeuring geven. De aanvraag daarvoor moet worden ondersteund door een tweederde meerderheid van de kapittelleden. Verder moet de goede gang van zaken technisch gewaarborgd zijn. Hoe men dat wil doen, moet aan de CIVCSVA worden gemeld bij de aanvraag. Alle kapittelleden moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen. Stemmen in verkiezingen gebeurt per briefpost, waarbij men moet zorgen voor zorgvuldige afhandeling en vertrouwelijkheid. De precieze regels staan vermeld in een brief, die wij in Engelse en Duitse versie hebben.

Deze regeling geldt tot eind 2022. Daarna zijn online kapittels niet meer toegestaan.