Coronamaatregelen

Kerk op anderhalve meter, corona
Foto: Ramon Mangold

Versoepelingen per 25 februari 2022

Met ingang van 25 februari 2022 zijn de maatregelen verder versoepeld. Met ingang van 25 februari worden de coronamaatregelen voor vieringen verder versoepeld. De anderhalve meter vervalt, evenals de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Regels ter vermijding van handcontact blijven gehandhaafd. Lees het hele bericht

Wat betreft gastenverblijven adviseert de KNR haar leden om de maatregelen van het RIVM en Rijksoverheid zo veel mogelijk op te volgen. Ook hier zijn verdere versoepelingen met ingang van 25 februari. Belangrijk blijft steeds te kijken wat voor de eigen gemeenschap en voor de gasten een veilige situatie is.

Kerkelijk leven

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter opgesteld voor openbare vieringen. De KNR sluit zich aan bij dit protocol en adviseert haar leden dit protocol na te leven. De gouden regel die aan alle protocollen voorafgaat, is: neem geen enkel risico. Kijk vooral naar wat mogelijk en wenselijk is binnen uw eigen gemeenschap. Een veilig klimaat om op een verantwoorde manier als geloofsgemeenschap samen te komen, begint bij onszelf. Bij twijfel, als individu en als gemeenschap, kan men alleen maar de enige juiste beslissing nemen: afzien van openstelling en van deelname aan een viering.

Met ingang van 26 juni gelden er verdere versoepelingen in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’  De grootte van het kerkgebouw bepaalt het aantal personen dat mag deelnemen aan vieringen. De anderhalve meter moet steeds kunnen worden gegarandeerd. Dat geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Verder zijn er versoepelingen met betrekking tot zang. Alle aanpassingen zijn te lezen in de update van 26 juni.

Gastenverblijven

De KNR heeft op verzoek van enkele leden een uitgebreide checklist opgesteld voor het ontvangen van gasten in gastenverblijven van kloosters en abdijen. Deze vindt u op een aparte pagina. Indien nodig wordt deze geactualiseerd.

Aangepaste voorschriften voor vergaderingen en kapittels op afstand

De Congregatie voor de Religieuzen (CIVCSVA) in Rome heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor het vergaderen op afstand, gedurende de coronapandemie. Vorig jaar werd vergaderen op afstand heel beperkt toegestaan, waarbij online kapittels niet toegelaten werden. Nu is dat laatste toch mogelijk geworden, onder strenge voorwaarden. Ten eerste moet de CIVCSVA voor elk instituut / sociëteit een aparte goedkeuring geven. De aanvraag daarvoor moet worden ondersteund door een tweederde meerderheid van de kapittelleden. Verder moet de goede gang van zaken technisch gewaarborgd zijn. Hoe men dat wil doen, moet aan de CIVCSVA worden gemeld bij de aanvraag. Alle kapittelleden moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen. Stemmen in verkiezingen gebeurt per briefpost, waarbij men moet zorgen voor zorgvuldige afhandeling en vertrouwelijkheid. De precieze regels staan vermeld in een brief, die wij in Engelse en Duitse versie hebben.

Deze regeling geldt tot eind 2022. Daarna zijn online kapittels niet meer toegestaan.