Gespreksvragen

Gesprekskaart Broeder, zuster wie ben je?

In 2021 is het jaarthema “Religieus Leven vandaag. Broeder, zuster wie ben je?” De KNR vraagt religieuzen zich te bezinnen op hun identiteit als religieuzen. Daartoe stelt de KNR hen de vraag hoe zij vandaag hun religieus zijn beleven. Waar gaat het hen als zuster, als broeder wezenlijk om in hun religieus leven?

Vanuit die beleving hoopt de KNR lijnen te ontdekken voor de beschrijving van een theologie van het religieuze leven zoals die nu concreet gestalte krijgt. Dus niet als iets formeels en theoretisch, maar vertrekkend vanuit de geleefde spiritualiteit van de broeders en zusters.

De KNR heeft  hiervoor gekozen omdat we om ons heen veel belangstelling en waardering zien voor spiritualiteit en zingeving vanuit religieuze bronnen. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen die zich spiegelen aan aspecten van het religieuze leven. Initiatieven en bewegingen die zich monastiek noemen, stadsklooster of religieuze gemeenschap. Dat roept de vraag op hoe het ‘klassieke’ religieuze leven zich verhoudt tot deze nieuwe vormen.
Tegelijk bestaat de indruk dat er onder de religieuzen zelf grote verschillen zijn in wat zij persoonlijk als essentieel ervaren. Ook daarom is uitwisseling hierover zinvol.

De KNR nodigt de religieuzen in Nederland uit om aan de hand van een handreiking in hun communiteiten in gesprek te gaan of persoonlijk te reflecteren over wat zij zelf zien als horend tot de kern van het religieuze leven.
De gesprekskaart is toegestuurd aan de religieuze instituten en is hieronder te downloaden