Nieuws

09-6-2021

Wucwo conferentie over de rol van vrouwen in de kerk

Op 18 juni om 16.00 uur is er een online conferentie van de Wucwo over de toekomstige rol van vrouwen in de Kerk

08-6-2021

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

De autoriseerde Nederlandse vertaling van de encycliek Fratelli Tutti is nu beschikbaar.

04-6-2021

‘Vandaag begint de toekomst’, film over de Montfortanen op L1

Op de regionale Limburgse zender L1 wordt op 5, 6 en 11 juni de film ‘Vandaag begint de toekomst’ uitgezonden. Een film over van regisseur Maurice Nijsten over de Montfortanen die zich 140 jaar geleden voor het eerst vestigden in Limburg en hun stichter Louis-Marie Grignion de Montfort.

03-6-2021

180 jaar Dominicanessen van Voorschoten

De Dominicanessen van Voorschoten vierden op bescheiden wijze hun 180-jarig bestaan. In deze 180 jaar hebben zij zich ingezet voor de zorg voor armen en bejaarden en voor onderwijs voor meisjes.

03-6-2021

Versoepelingen katholieke vieringen per 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

01-6-2021

Missionaire Agenda nummer 2 2021

Ontmoeting en inclusie zijn woorden die in dit nummer van de Missionaire Agenda centraal staan. Het zijn woorden die passen bij de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus waarin hij pleit voor wereldwijde broederschap. In de komende vredesweek in september staat inclusie ook centraal. Ons wordt de vraag gesteld wat wij in Vredesnaam doen? Zijn wij zelf in staat om altijd inclusief te denken en te handelen? Iemand die dat zeker probeert is pionier Duncan die centraal staat in de campagne van MIVA dit jaar. Hij zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij en erbij kunnen horen.

01-6-2021

Groen Gelovig webinar over Laudato Si’

In het weekend van 28 en 29 mei werd het Groen Gelovig evenement online gehouden. De inspirerende opening is nog terug te kijken. Het evenement krijgt deze week een vervolg met diverse webinars waaronder een van Erik Borgman over Laudato Si’

31-5-2021

Speciaal nummer van Klooster! Magazine rond jubilerende gemeenschappen

De norbertijnen bestaan 900 jaar. Ter gelegenheid hiervan en van een drietal andere jubilea, verscheen er een speciale uitgave van het Klooster! Magazine rond het thema Feest!

30-5-2021

Paus spreekt dank uit aan Dominicanen

De dominicanen herdenken dit jaar dat hun stichter Dominicus 800 jaar geleden stierf. Ook Paus Franciscus staat hierbij stil. Hij stuurde de magister van de orde een brief waarin hij zijn dankbaarheid uitspreekt.

28-5-2021

Groen Gelovig evenement van start

Op 28 en 29 mei vindt het Groen Gelovig evenement plaats. Dit jaar geheel online