Norbertijnencommuniteit Mariëngaard

Aanbod

Mannen én vrouwen zijn welkom. De gasten kunnen zich voegen in het ritme van gebedsdiensten, viering, maaltijden en recreatie. Er wordt geen programma aangeboden. Desgewenst is er ruimte voor een informatief of persoonlijk gesprek met één van de norbertijnen. Naast gewone gastenwerk is er een (bescheiden) cursus-aanbod.

Delen