Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, Windraak

Programma

  • 13.00 uur – 18.00 uur Open Kloosterdag
    Er zal een kleine tentoonstelling zijn en er zullen korte teksten opgesteld staan waarover de bezoekers met de zusters in gesprek kunnen gaan.
  • 15.00 uur houdt Zr. Bernarda een lezing over het thema van de dag.
  • 17.15 uur tot 18.00 uur, bidden van de rozenkrans en vespers.

Men hoeft zich niet op te geven, u mag gewoon binnenlopen.

Meer informatie

zuster Bernarda

Delen