Karmelkring Elia

Aanbod

De Stichting Karmelkring Elia Dordrecht heeft tot doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze vorm te geven in leven en vieren. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Zij zoekt naar bezieling en zingeving in vormen die geëigend zijn voor de Karmel. Zij wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De Karmelkring wil een thuis zijn voor de zoekende mens en wil zich actief inzetten voor gerechtigheid en vrede. Kleine dingen doen op grootse wijze voor de naaste. Karmelkring Elia richt zich op het uitdragen van de Karmelspiritualiteit door het opstellen en aanbieden van een jaarlijks activiteiten programma. Dit programma-aanbod is samengesteld uit drie elementen: bezinning, vorming en viering. De bezinning vindt plaats door stil te staan bij onderwerpen die ons bewegen.

Delen