Benedictinessen Onze Lieve Vrouwe abdij Oosterhout

Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout

De zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout hebben een digitale Open Kloosterdag

Digitaal programma

De abdij is ingrijpend verbouwd. Er is daarom gekozen voor een digitale beschikbaarheid.
Zuster Simone gaat graag via Teams in gesprek met belangstellenden tussen 14.30 en 17.30 uur.

Klik hier om deel te nemen aan de bijeenkomst

Delen