Abdij van Berne

Copyright: AbdijvanBerne/(hh)

Aanbod

Mogelijkheden om als individu of als groep te gast te zijn

Veel mensen hebben de behoefte om zich voor korte tijd terug te trekken in een abdij. Dit kan zijn om kennis te maken met het kloosterleven, in alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Maar ook om zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even los te komen uit de jachtigheid van studie of werk.

Wij geven u graag de gelegenheid om enkele dagen bij ons door te brengen.
Wij ontvangen ook kleine groepen (tot maximaal vijftien personen): bij voorbeeld jongerengroepen, studenten of pastorale werkgroepen.

U neemt deel aan onze gebedsvieringen: ’s morgens de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering, en tegen de avond de vespers. Wij eten gezamenlijk in de refter, de eetzaal. Om 10.30 uur kunt u met ons in de recreatie koffie of thee drinken; op andere momenten in de eigen gastenhuiskamer, soms in gezelschap van de gastenbroeder of een andere norbertijn. De boekhandel en de abdijkerk zijn de hele dag geopend en u kunt naar hartenlust wandelen in onze abdijtuin en in de prachtige omgeving.

Copyright: AbdijvanBerne/hh (harry hüsken)

Delen