Pastoraal werker (M/V) voor 28 uur

Organisatie: Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Reageren voor: 12-03-2024

De congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is in 1822 opgericht met de taak om onderwijs en opvoeding te bieden aan kansarme meisjes. De congregatie is gestoeld op het spirituele erfgoed van de H. Julie Billiart. Het begrip ‘gelijkwaardigheid’ is hierbij de centrale kernwaarde en werkt tot de dag van vandaag door, bijvoorbeeld in de wijze waarop de congregatie wordt aangestuurd. De congregatie is actief in Nederland, Indonesië en Malawi. In Nederland wonen momenteel nog 46 zusters in het Moederhuis of in een zelfstandige woonsituatie.

Per 1 augustus 2024 zoeken wij voor onze zusters een

Pastoraal werker (M/V) voor 28 uur

De pastoraal werker ondersteunt onze ouder wordende zusters in hun geloofs- en levensvragen, zowel individueel als in de communiteit. Op verzoek van een zuster begeleidt de pastoraal werker haar in de laatste fase en draagt zorg voor een waardig afscheid van de zuster.
Daarnaast is hij/zij coördinator van de liturgie, begeleidt de liturgiecommissie en de zusters die in de vieringen functioneren en gaat zelf ook regelmatig voor.

Wij vragen:

  •  een voltooide r.k. pastoraal-theologische opleiding op academisch niveau;
  •  communicatieve en sociale vaardigheden;
  • bekendheid en affiniteit met het religieuze leven;
  • ervaring met het proces van ouder worden, het geven van zorg die gericht is op het geestelijk welzijn van de zuster en de voltooiing van haar leven;
  •  het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
  • bereidheid om op onregelmatige tijden en op feestdagen te werken;
  • in bezit te zijn van een rijbewijs.

Wij bieden:

  •  een bijzondere werkomgeving en een prettige werksfeer, waar samenwerking
  • en het belang van de zusters centraal staan;
  •  salariëring conform het Rechtspositiereglement van de KNR.

Nadere informatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met zr. Beatrix Woertman, lokale overste, 033 4673 113.

Uw reactie:

Uw schriftelijke reactie ontvangen wij graag voor 12 maart a.s. , te richten aan:
Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, zr. B.C.E.M.
Woertman, Zuidsingel 40, 3811 HC Amersfoort of via e-mail: bwoertman@olvs.nl
o.v.v. Sollicitatie vacature pastoraal werker

Delen