Bestuurssecretaris (12 tot 15 uur per week)

Organisatie: Broeders Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, gevestigd in Voorhout
Reageren voor: 31-05-2024

Het bestuur van Erfgoed Broederscongregatie Amsterdam zoekt een:

Bestuurssecretaris (12 tot 15 uur per week)

De bestuurssecretaris maakt deel uit van het bestuur van de kerkelijke instelling en ontvangt hiertoe bij gebleken geschiktheid een benoeming van de bisschop van Rotterdam.
Gezamenlijk met de andere bestuursleden geeft hij/zij leiding aan de medewerkers van de organisatie.
Voor de kleine communiteit van eigen broeders en andere religieuzen, alsmede priesters van de bisdommen Rotterdam en Haarlem-Amsterdam wordt op het terrein van Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS) in Voorhout een rustige en comfortabele woonplek geboden.
De woningen van de BNS bestaan uit verschillende units met appartementen en een hoofdgebouw waar ook hoogwaardige zorg kan worden geleverd.

 

Functie- en taakbeschrijving bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris

 • maakt deel uit van het bestuur Erfgoed Broederscongregatie en Stichting BNS
 • vervult binnen het bestuur de functie van secretaris
 • geeft leiding aan het bestuurssecretariaat en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursbeleid met ondersteuning en coördinatie van de werkzaamheden bestuurssecretariaat, coördinator bewonersservice, administrateur en hoofd technische dienst

 

Taken

 • Informeren, adviseren en ondersteunen van het bestuur
 • Agenda en verslagen maken van vergaderingen en bijeenkomsten
 • Betrokken bij personeelsadministratie en personeelszaken van Erfgoed en BNS
 • Toezicht houden op het verhuurproces van het residentiele en zakelijke vastgoed op het BNS-terrein
 • Uitvoeren van de wekelijkse betalingen met overleg penningmeester of voorzitter bij bereiken bepaalde limiet.
 • Wekelijks overleg houden met de coördinator bewonersservice
 • Wekelijks overleg houden met het hoofd technische dienst
 • Periodiek organiseren en voorzitten van werkoverleg met de medewerkers  bestuurssecretariaat
 • Onderhouden van interne en externe contacten die uit bovenstaande taken voortkomen

 

Meer informatie over de functie is verkrijgbaar bij de heer Cees Backer.
Beloning is overeenkomstig de zwaarte van de functie.
Een freelance overeenkomst is bespreekbaar.
Sollicitaties kunt u tot 31 mei 2024 richten aan het e-mailadres info@ceesbacker.nl

Vragen en reacties:

info@ceesbacker.nl

Telefoon 06-41184346

Meer informatie over de Buitenplaats Nieuw Schoonoord
te vinden op onze website: https://www.stichtingbns.nl/

Delen