Nieuwsbrief Her en Der februari 2021

Helaas, we kunnen er nog steeds niet om heen: de pandemie, of liever gezegd de distributie van vaccins wereldwijd. Ondanks alle mooie woorden over solidariteit en dat we de pandemie samen moeten oplossen, is het duidelijk dat het ‘ieder voor zich’ is. Met als resultaat dat 75 % van alle beschikbare vaccins in slecht tien (rijke) landen wordt ingezet. De 70 minst welvarende landen kunnen dit jaar maar 10 % van hun bevolking vaccineren. Nigeria neemt het heft nu in eigen hand. In het eerste bericht van deze Her en Der staat een artikel over de ontwikkeling van een eigen Afrikaans vaccin tegen COVID-19.

In het twee bericht kunt u lezen over de CFA, de munt van veel landen in West- en Centraal-Afrika. Momenteel leven protesten tegen deze relikwie uit koloniale periodes weer hoog op.

 

Delen