Nieuwsbrief Missionaire Agenda november 2021

Klimaatpelgrimage 2021

Nieuwsbrief Missionaire Agenda nummer 7

Met nieuws over acties rond de klimaattop in Glasgow, berichten rond covid 19 en een volle agenda.

Wilt u de nieuwsbrief acht keer per jaar ontvangen? Meldt u aan via cpr@knr.nl

Delen