Nieuwsbrief Missionaire Agenda is uit

Logo nieuwsbrief Missionaire Agenda

Aan het begin van de Periode voor de Schepping, die vandaag 1 september van start gaat, is er weer een nieuwe nieuwsbrief Missionaire Agenda verschenen. In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het derde nummer van het tijdschrift Missionaire Agenda die eind augustus bij alle abonnees op de mat viel. Verder aandacht voor de Periode van de Schepping en de nieuwe website van de Laudato Si’ Alliantie die veel inspiratie biedt voor deze periode.

Campagnes

Ook aandacht voor de komende Vredesweek, de wereldmissiemaand, Willibrordzondag en de Adventsactie die allen in de laatste maanden van dit jaar plaatsvinden. Daarnaast worden er in de komende maanden in enkele bisdommen inspiratiedagen gehouden om een start te maken met de campagne Together We, van de internationale caritasorganisaties. In de Missionaire Agenda sluiten de liturgische suggesties dit keer ook aan bij dit thema.

Lees er alles over in de digitale nieuwsbrief  en in Missionaire Agenda nummer 3

Wilt u de digitale nieuwsbrief ook ontvangen. Meldt u zich dan aan

Delen