Missionaire Agenda nummer 3 2020

Cover Missionaire Agenda nummer 2 -2020

Eind augustus verscheen het derde nummer van de Missionaire Agenda. De Missionaire Agenda is een werkschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk en wordt 4x per jaar uitgegeven door KNR en uitgeverij Abdij van Berne. Het blad is in de eerste plaats bedoeld voor (parochiële) groepen en andere geïnteresseerden en vrijwilligers om hen te informeren en inspireren bij hun Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk. Zij betalen een vrijwillige bijdrage.
Wilt u ook een nummer ontvangen of een abonnement nemen? Mail dan naar communicatie@knr.nl

In dit nummer aandacht voor de komende wereldmissiemaand in oktober, de adventsactie en de kerkencampagne van Solidaridad.

Delen