KNR Bulletin – december 2021

In dit december nummer leest u onder meer:

  • In de ontmoetingen laat God zich zien – Een terugblik op ruim twintig jaar inzet voor roeping en Pastoraat
  • De invloed van Corona op de online presentie van de religieuzen
  • Bestuurswisselingen & eeuwige professies
Delen