Missie NU

Magazine Missie NU

Oktober 2019 werd door paus Franciscus uitgeroepen tot buitengewone missiemaand. Aanleiding was het verschijnen van de missiebrief ‘Maximum Illud’ 100 jaar daarvoor.

De Buitengewone Missiemaand vormde voor de KNR, de bisdommen en enkele missionaire organisaties (Vastenactie, Missio en WNM) een aanleiding om een gezamenlijk magazine uit te brengen: Missie NU

Het magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen. Twee buitenlandse missiezusters die in Amsterdam actief zijn in de parochie en voor kwetsbare mensen in de wijk; een witte zuster vertelt over haar tijd in Afrika en hoe ze haar missiewerk terug in Nederland heeft voortgezet; een jonge missionaire werkster laat zien hoe zij nu missie invult in Ecuador en hoe zij zich gesteund weet door de band met de parochie in Zevenbergen die haar heeft uitgezonden. Een Nigeriaanse geestelijk verzorger en diaconaal werker in de Bijlmer schreef een boek over de mogelijkheden die hij ziet in Nederland voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.

Ook een interview met mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden en referent voor missie in de Bisschoppenconferentie, over hoe hij de toekomst van missie in ons land ziet en een een artikel van Frans Wijsen over 100 jaar Nederlandse missie in vogelvlucht.

Gedoopt en gezonden

Met het blad hopen de organisaties te laten zien dat missie in onze tijd vele aspecten heeft en aandacht hiervoor nog altijd van belang is. Zoals paus Franciscus in zijn toelichting op het thema van de buitengewone missiemaand al aangaf: iedere gedoopte is ook gezonden. We hebben allemaal een missie, die we op onze eigen wijze in kunnen vullen. Dit magazine biedt een aantal inspirerende voorbeelden.

Het Magazine Missie NU is te bestellen bij de KNR via secretariaat@knr.nl

 

 

Delen