Mijn vrede geef Ik je. Vrede en geweldloosheid vanuit verschillende religieuze tradities

In 2017 koos de KNR als jaarthema Vrede en geweldloosheid. Naar aanleiding hiervan verscheen een bundel met korte teksten over vrede vanuit verschillende religieuze tradities.

Vrede is een thema waar veel over gezegd en geschreven is door religieuzen. In de loop van het themajaar zijn de Religieuze Instituten gevraagd in hun eigen orde of congregatie te gaan zoeken naar materiaal: regels, verhalen, voorbeelden of andere teksten. Het leverde bijna honderd teksten op: variërend van korte uitspraken van twee of drie regels, levensverhalen van religieuzen die zich hun hele leven ingezet hebben voor vrede en dat soms met de dood hebben moeten bekopen, teksten uit constituties, kapitteldocumenten of leefregels en aansporingen van stichters.

Zeven thema’s

Toen kwam de vraag hoe deze grote variatie aan teksten gebundeld kon worden tot een mooi bruikbaar boekje. In de grote verscheidenheid aan materiaal kwamen verschillende aspecten van vrede naar voren. Dat leidde tot zeven verschillende thema’s: innerlijke vrede, vrede in gemeenschap, vrede met de schepping, vrede en dialoog, vrede en verbondenheid, hoop en vechten voor vrede.
Het zijn teksten van oude heiligen als Augustinus en Benedictus, maar ook religieuzen uit onze tijd als André Lascaris en Frans van der Lugt. Bekenden en minder bekenden. Om al deze bijzondere religieuzen een gezicht te geven, zijn er klein portretjes van hen toegevoegd. Daarnaast maakte Simone Weijs prachtige pentekeningen, die de thema’s mooi weergeven.

Rijkdom

Met het boek wil de KNR laten zien dat religieuzen iets te zeggen hebben over vrede. Onder de leden van de  KNR is een  grote verscheidenheid en diversiteit te zien van verschillende spiritualiteiten en religieuze tradities. Dat is een grote rijkdom. Iets van deze rijkdom is terug te vinden in het boekje. De KNR hoopt dat de aandacht voor geweldloosheid en vrede hiermee niet afgesloten wordt nu het jaar bijna is afgelopen, maar dat het boekje nog jarenlang inspiratie zal bieden.

Het boek is te bestellen bij de KNR voor € 12,50 via secretariaat@knr.nl

Delen