Geloofwaardig beleggen

Boek Geloofwaardig beleggen

In 2018 bracht de werkgroep Laudato Si’ en financieel beheer het boekje  ‘Geloofwaardig beleggen’ uit. Het boek is een handreiking voor kerken, kloosters en andere kerkelijke instellingen die willen kiezen voor een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Auteur Floris Lambrechtsen, adviseur verantwoord vermogensbeheerder, schreef het samen met enkele anderen in opdracht van de Protestantse Kerk Nederland en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. PKN en KNR laten zien dat ze de zorg voor de aarde serieus nemen. Wereldwijd hebben religieuze instellingen circa tien procent van het belegd vermogen onder beheer. Het is zaak dat geld zodanig in te zetten dat het ten goede komt aan hun maatschappelijke doelen. Duurzaamheid en zorg voor de aarde horen daarbij. Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van het rendement maakt het boek duidelijk. Met het uitgeven van deze handreiking hopen de organisaties lokale kerken en religieuze orden en congregaties te stimuleren tot een duurzaam en geloofwaardig investeringsbeleid.

Het boek is te bestellen bij de KNR voor €12,50 via secretariaat@knr.nl

 

Delen