Synode: Webinar met prof Myriam Wijlens

Prof. Dr. Myriam Wijlens

De KNR organiseerde op 10 januari 2022 een webinar met prof. dr. Myriam Wijlens, hoogleraar canoniek recht te Erfurt. Zij is door paus Franciscus benoemd als ‘consultor’ van de Bisschoppensynode 2021-2023. Prof. Wijlens sprak over het synodale proces. Zij benadrukte dat dit proces nu al begonnen is en de hele periode van oktober 2021 tot oktober 2023 duurt tot wanneer de Bisschoppensynode gehouden wordt “De Kerk van God is in Synode bijeengeroepen. Het doel van de synode over synodaliteit is tevens het middel, namelijk een synodaal proces.

Rol van de religieuzen

Op heldere wijze schetste prof. Wijlens kort de geschiedenis van de Bisschoppensynode en legde uit hoe deze synode in relatie staat tot Vaticanum I en II. Tevens ging zij in op het belang van de werking van de Heilige Geest en het verschil tussen consensus en democratie. Tot slot ging ze in op de rol van de religieuzen in dit proces. Ze riep hen op met elkaar en met anderen in gesprek te gaan over synodaliteit en stelde daarbij vragen die de religieuzen in deze gesprekken mee kunnen nemen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is of we daadwerkelijk echt luisteren naar elkaar en naar mensen die aan de rand van de samenleving staan. Hoe zorgen we dat ieders stem gehoord kan worden.

Reacties

KNR-voorzitter broeder Bernardus Peeters,  zuster Holkje van der Veer o.p.  en Mgr. Jan Liesen gaven ieder een korte reactie op de inleiding van prof. Wijlens. Via de chat konden de bijna 300 deelnemers vragen stellen en reageren. In het tweede deel van het webinar gaven prof Wijlens en de andere sprekers antwoord op de vragen uit de chat.

Kijk het webinar terug