Zondag Oosterse Kerken: oproep vurig te bidden in verbondenheid met Midden-Oosten en Oekraïne

Poster Zondag Oosterse kerken 28 april 2024

28 april is het Zondag voor de Oosterse Kerken. Thema is: ‘Vrucht dragen tussen de puinhopen. De evangelielezing van die zondag is die van Christus als de wijnstok en de gelovigen als de ranken. Onvermijdelijk doemt dan de vraag op: zullen er in het Midden-Oosten binnenkort nog wel ranken zijn? Staan de kerken daar niet zozeer onder druk dat zij gedoemd zijn te verdwijnen? Deze vraag speelt in heel het Midden-Oosten, maar op dit moment wel bijzonder pregnant in de Palestijnse gebieden. De oorlog die Israël in reactie op het terroristisch geweld van Hamas is begonnen, treft vele onschuldige burgers tot in hun eerste bestaansbenodigdheden. De kerken zijn daarvan niet uitgezonderd, vertelt Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa in het blad Overeen. Hoe kunnen christenen vrucht dragen tussen de puinhopen van de Gazastrook?

Vurig bidden in verbondenheid

Ook de Orthodoxe kerken lijden onder verdrukking, geweld en oorlog. Andere kerken proberen via diaconale initiatieven mee te leven en langs diplomatieke wegen te bemiddelen, maar moeten ook vaak lijdzaam toezien. De Katholieke Vereniging voor Oecumene roept alle Nederlandse katholieke parochies op om op de Zondag voor de Oosterse Kerken op 28 april 2024 vurig te bidden in verbondenheid met de kerken in het Midden-Oosten en Oekraïne, op die manier delend in hun lijden en uitziend naar de verlossing en verzoening die we in de Paastijd in het bijzonder vieren.

Meer informatie

Delen