Wij gedenken (voormalig) oversten van de religieuzen instituten en religieuzen die dicht bij de KNR betrokken waren

Kaars

Zuster Suse Lases, Sociëteit van JMJ

Zuster Esther Geertsma, Kleine Zusters van de H. Joseph SMSJ

Zuster Agnes, Oud-abdis van Onze Lieve Vrouweabdij in Oosterhout

Zuster Marcelline van de Ven, Franciscanessen van Oirschot

Zuster Delian de Brouwer, Zusters van Liefde

Pater Gerard Remmers, Capucijnen

 

Wij beseffen dat wij mogelijk niet iedereen genoemd hebben. Is dit het geval neem dan contact op met de KNR.

Delen