Wij gedenken (voormalig) oversten van de religieuzen instituten en religieuzen die dicht bij de KNR betrokken waren

Kaars

In de afgelopen periode overleden verschillende religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland

  • Zuster Elia Smits, Karmel van de H. Familie OCD. Zuster Elia was van 1997 tot en met 2003 en van 2015 t/m 2019  lid van de Commissie KOS. Ook was zuster Elia van 1999 t/m 2010 lid van de KAR.
  • Zuster Afke Veldman, overste van de  Zusters van de Retraite. Zij was de laatste zuster van deze congregatie in Nederland
  • Zuster Gratia Huijskens, overste van de Zusters Passionistinnen

Het bestuur en medewerkers zijn hen dankbaar voor wat zij voor de religieuzen in Nederland hebben gedaan en vragen u hen te gedenken in uw gebed.

 

 

Wij beseffen dat wij mogelijk niet iedereen genoemd hebben. Is dit het geval, neem dan contact op met de KNR.

Delen