Wij gedenken (voormalig) oversten, bestuurders van religieuze instituten en religieuzen die dicht bij de KNR betrokken waren

Kaars

Op de plek gedenken we overleden religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland

  • Op 2 februari is pater Gerard van den Beuken o.m.i. overleden. Hij was onder meer oud-pastoor van Berg aan de Maas en Hulsberg en oud-districtsoverste van zijn congregatie Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (OMI).

 

Delen