Wij gedenken (voormalig) oversten, bestuurders van religieuze instituten en religieuzen die dicht bij de KNR betrokken waren

Kaars

Op de plek gedenken we overleden religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland

  • Op 29 januari overleed broeder Richard van Grinsven, Minderbroeders Kapucijnen.
    Broeder Richard was van 2015 tot 2017 lid van de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen van de KNR
  • Op 30 januari overleed zuster Agnes Langerwerf. Zij was Algemeen Overste van de Franciscanessen van Dongen

Het bestuur en medewerkers zijn hen dankbaar voor wat zij voor de religieuzen in Nederland hebben gedaan en vragen u hen te gedenken in uw gebed.

Wij beseffen dat wij mogelijk niet iedereen genoemd hebben. Is dit het geval, neem dan contact op met de KNR.

Delen