Wij gedenken de voormalige oversten van de Redemptoristen en Assumtionisten

Kaars

Op deze plek gedenken we overleden religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland.

Pater Mart Lemmens

Op 8 maart is onverwacht overleden pater Mart Lemmens assumptionist.  Pater Mart was provinciaal overste van 1991 tot 2005. Hij is 87 jaar geworden

Pater Johannes Römelt

Op 9 maart overleed, ook onverwacht, pater Johannes Römelt. Hij was van 2011 – 2016 provinciaal overste geweest van de Provincie St. Clemens van de redemptoristen.  De Clemensprovincie is sinds 2005 een fusie van vier voorheen zelfstandige provincies: Nederland, Vlaanderen, Noord-Duitsland (Keulen) en Zwitserland.  Per 1 januari 20217 was pater Johannes  Coördinator van de Conferentie Europa van de redemptoristen. Hij gaf daarin leiding aan de samenwerkingsprocessen tussen 13 eenheden (provincies) en de implementatie van de besluiten van het Generaal Kapittel voor Europa.

Het bestuur en medewerkers zijn hen dankbaar voor wat zij voor de religieuzen in Nederland hebben gedaan en vragen u hen te gedenken in uw gebed.

Wij beseffen dat wij mogelijk niet iedereen genoemd hebben. Is dit het geval, neem dan contact op met de KNR.

Delen