Wij gedenken

Kaars

Op deze plek gedenken we overleden religieuzen die veel betekend hebben voor de KNR en de religieuzen in Nederland.

Zuster Anne Pancras

Zuster Anne Pancras werd geboren op 16 oktober 1935 en deed in 1956 professie bij de Augustinessen van Heemstede.  Ze was de laatste Algemeen Overste van deze congregatie.. Zij overleed op 18 juni 2024.

Het bestuur en medewerkers zijn haar dankbaar voor wat zij voor de religieuzen in Nederland heeeft gedaan en vragen u haar te gedenken in uw gebed.

Wij beseffen dat wij mogelijk niet iedereen genoemd hebben. Is dit het geval, neem dan contact op met de KNR.

Delen