Werkdocument voor de Continentale Fase van de Synode gepresenteerd

Logo synode 2021 -2024

Op donderdag 27 oktober heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de Continentale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een persconferentie in het perscentrum van de Heilige Stoel in Rome. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ naar het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 54 vers 2.

Vijf stappen

In het werkdocument zijn onder meer de vervolgstappen op een rij gezet. De eerste stap is dat het werkdocument voor de Continentale Fase naar alle bisdommen wordt gestuurd om het daar te bespreken. Vervolgens is het aan de bisschoppenconferenties om de input bij het werkdocument uit de bisdommen te verzamelen en dit samen te vatten (tweede stap). Deze samenvatting gaat vervolgens naar de Continentale groep (derde stap). Deze bespreekt alle aangeleverde samenvattingen en het werkdocument zelf (vierde stap). Elke Continentale groep maakt vervolgens een slotdocument met inachtneming van de regionale context (vijfde stap). Onderscheiding is belangrijk bij elk van deze vijf stappen.

Op grond van alle slotdocumenten van de bijeenkomsten in de verschillende Continenten stelt het Secretariaat van de Bisschoppensynode dan het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024, samen.

In januari 2023 zullen de KNR en het Netwerk Katholieke Vrouwen opnieuw een gezamenlijk webinar organiseren rond dit nieuwe document.

Werkdocument Continentale Fase (Engels)

Delen