Wereldwijd gebed voor de Synode

Logo synode 2021 -2024

Op woensdag 31 mei wordt wereldwijd gebeden voor de komende synode in Rome in het najaar over de Synodale Kerk ‘communio, participatio, missio’. Ook in Nederland wordt in meerdere Maria-heiligdommen gebeden.

Alle gelovigen worden opgeroepen om op deze dag – het feest van Maria Visitatie – mee te bidden voor de synodale weg en om dit proces onder bescherming van de Heilige Maagd Maria te plaatsen. Ook wordt om gebed gevraagd voor de betrokkenheid van alle geroepenen: leken, priesters en religieuzen.

De Nederlandse bisschoppenconferentie maakt naast het eerder gepubliceerde synodegebed, nog een aantal andere gebeden beschikbaar die op 31 mei, tevens afsluiting van de Mariamaand, gebeden kunnen worden.

Op RKKerk.nl is een overzicht te vinden van de Maria heiligdommen waar gebeden wordt. Iedereen is van harte welkom om op die tijden en plaatsen mee te komen bidden, maar thuis de gebeden meebidden kan ook. Ook is er een overzicht te vinden van de verschillende beschikbare gebeden.

 

Meer over de Synode

Delen