Wereldgebedsdag voor de schepping

“We kunnen en moeten voorkomen dat het ergste gebeurt. Echt, er kan veel worden gedaan op voorwaarde dat we samenkomen, net als zoveel stromen, stroompjes en beekjes, die uiteindelijk samenvloeien in een machtige rivier, om het leven van onze prachtige planeet en onze menselijke familie te irrigeren voor de komende generaties.”

Op 1 september wordt gebeden voor de schepping. Deze wereldgebedsdag staat in het teken van ‘het samenkomen van alle stroompjes van vrede en recht, tot een machtige rivier’. Ook in jouw huis, gemeenschap of parochie kun je bidden voor vrede, recht, en herstel van al het leven op aarde. Als inspiratie hiervoor kun je onderstaande boodschap van paus Franciscus gebruiken en het liturgisch katern voor de scheppingsperiode.

De boodschap van paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag van 1 september, werd tijdens de Laudato Si’-week gelanceerd. De paus sluit aan bij het thema van de internationale oecumenische ‘Season of Creation‘. We moeten slagen in de omvorming van ons hart, onze levensstijl en het overheidsbeleid dat onze samenleving regeert, aldus de paus. Zo kunnen we ons gemeenschappelijk huis herstellen, zodat het weer kan wemelen van het leven.

Delen