Viering 100 jaar Norbertijnen in India

De norbertijnen zetten zich in India o.a. in voor onderwijs

De norbertijnen verbonden aan de abdij van Jamtara in India vierden 29 februari het eeuwfeest. Ze herdachten dat 100 jaar geleden de norbertijnen vanuit de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther naar India gingen en de orde daar stichten. Ook vond de abtsverkiezing plaats. Beide momenten zijn gecombineerd omdat de paters vanuit heel India naar Jamtara moeten reizen, wat tijd en geld kost. Abt Denis Hendrickx en abt-generaal Jos Wouters zijn aanwezig om mee te vieren en toe te zien op de abtskeuze.

Op zaterdag 28 oktober 2023 is dit eeuwfeest ook gevierd in de abdij van Jamtara, met de paters in de Jamtara/Jabalpur regio, de bisschop en de lokale bevolking die betrokken is bij de abdij. Daar was abt Denis Hendrickx ook bij, evenals de voorzitter van Solidair met India, Antoine Wintels, vrijwilliger Harrie Swinkels en Anja Bekkers, directeur van Solidair met India. Solidair met India ondersteunt de norbertijnen in India met concrete ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, werk en inkomen. De basis hiervoor is gelegd door de norbertijnen van de Abdij van Berne.

Geschiedenis

In 1923 vertrokken de drie witheren – zoals de norbertijen vanwege hun witte habijt ook wel genoemd werden – Constantine Bazelmans, Gerardus-Majella Laane en Ignatius Dubbelman naar Madras in India. Na dit drietal zouden er al gauw nog 47 norbertijnen volgen. In 1954 werd Dubbelmand de eerste bisschop van Jabalpur.

Ze drukten hun stempel op het immense land, toen nog onder Britse heerschappij. In Jamtara in Centraal-India zetten ze onder meer abdij Sint-Norbert op, in Mumbai een sociaal centrum en her en der openen ze scholen en ziekenhuizen. ,,Uiteindelijk laten de norbertijnen zien dat het katholieke geloof alles te maken heeft met ontwikkeling, mensen tot hun recht laten komen”, blikt de huidige Heeswijkse abt Denis Hendrickx terug.

Na de onafhankelijkheid van India in 1947 veranderde de situatie, toen stokte de stroom missionarissen vanuit Heeswijk-Dinther. De regering was niet meer zo happig op nieuwe zendelingen, de staat wilde de buitenlandse invloed terugdringen. Maar dat betekende niet het einde voor de Norbertijnen.

Het verhaal gaat verder, want honderden jonge Indiërs zijn in de loop er tijd ook norbertijn geworden, in de voetsporen van hun Nederlandse voorbeelden. Wel is de Indiase norbertijnse gemeenschap in 1984 helemaal verzelfstandigd van Nederland. Het aantal priesters en studenten in de Indiase abdij is op dit moment stabiel, met ruim honderd priesters en zo’n zeventig priesterstudenten.

Stichting Solidair met India

De relatie tussen Berne en Sint-Norbert is nog steeds hecht, maar het contact verloopt tegenwoordig voornamelijk via de Stichting Solidair met India, nauw verbonden met de abdij. Eigenlijk is deze stichting die investeert in ontwikkelingsprojecten, de voortzetting van de missie die een eeuw geleden uit de startblokken schoot.

“India lijkt uit te groeien tot de grootste economie van de wereld, maar lang niet iedereen profiteert daarvan. Grote delen van de bevolking leven nog steeds in armoede.” Dat vertelde Antoine Winkels in een eerder interview aan het Eindhovens Dagblad.
“Het komt aan op zelfredzaamheid. Om de levensomstandigheden te verbeteren moeten mensen zelf aan de slag, zelf zaken organiseren, elkaar helpen. De norbertijnen hebben ook altijd die coöperatieve gedachte gehad en gestimuleerd. En die gedachte jagen we met Solidair met India aan, door geld te investeren in sociale projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen. Projecten die het leven structureel verbeteren en die ze zelf kunnen uitbouwen.”

Video

Onderstaande video geeft een beeld van wat de Nederlandse en later ook de Indiase Norbertijnen hebben gedaan en nog altijd doen.  Met hart en ziel zetten zij zich in voor de kansarmen in de sloppenwijken van steden en het achtergestelde platteland. De video laat zien wat zij hebben bereikt de afgelopen 100 jaar en de omstandigheden waarin zij werken.

Delen