De Kleine Zusters van Jezus over de inspiratie van Charles de Foucauld

Kleine Zuster Mauricia, still uit de video van Katholiekleven.nl
Kleine Zuster Mauricia, still uit de video van Katholiekleven.nl

Gewoon aanwezig zijn tussen de mensen, op plaatsen waar God niet vanzelfsprekend is. Dat is de spiritualiteit van de Kleine Zusters. In een appartement op IJburg wonen de Kleine Zusters van Jezus: zuster Mauricia en zuster Andrée-Julienne. In een video op katholiekleven.nl vertellen de zusters hoe zij hierbij geïnspireerd worden door Charles de Foucauld.

De congregatie ontstond in de jaren dertig van de vorige eeuw, geïnspireerd door het leven van Charles de Foucauld. Op 15 mei werd hij heilig verklaard. Zuster Mauricia vertelt waarom zij koos voor een leven als Kleine Zuster: “God proberen te ontmoeten in de gewone mensen en het leven van alle dag. Dat raakte me heel diep. Dat was ook mijn verlangen.”

Het verborgen leven van Jezus van Nazareth

Over Charles de Foucauld vertellen de zusters : “Wat hem boeide was het verborgen leven van Jezus van Nazareth in de eerste dertig jaren van zijn leven. Waar niemand een vermoeden kon hebben van wie Hij was. Hij dacht: zo’n leven wil ik leven. De nederigheid van God in Jezus. Hoe kan ik gestalte geven aan die nederigheid, aan die eenvoud?” Hoe hebben de zusters dat de afgelopen decennia in Nederland gedaan? In de fabriek, in het Vondelpark, op een woonboot en tussen de hippies? En hoe doen ze dat op dit moment, nu ze samen op hoge leeftijd de laatste twee Kleine Zusters in Nederland zijn?

Het is te zien in de video:

Zie ook het KNR-Bulletin van april 2022 voor een interview met de beide zusters

Kijk ook naar de video over de inspiratie van Titus Brandsma voor de karmelieten: Katholiekleven.nl

Delen