Laten we het vuur van synodaliteit verder aanwakkeren – Verslag landelijke synodale dag in Den Bosch

landelijke dag Kom aan tafel. Synodale gesprekken

Op zaterdag 2 maart vond een landelijke synodale bijeenkomst plaats in Den Bosch. De dag was georganiseerd door ‘Luisterend op weg’, het synodeproject van KNR, Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom ’s-Hertogenbosch. Het maximum aantal deelnemers van 120 was al een week eerder bereikt. Een duidelijk signaal dat veel mensen staan te trappelen om mee te spreken over een meer synodale en missionaire Kerk.

In de aanloop naar de tweede sessie van de synode over synodaliteit heeft het Vaticaan gelovigen wereldwijd uitgenodigd om weer mee te denken over de kwesties die tijdens de eerste sessie in oktober 2023 naar voren kwamen. De Nederlandse bisschoppen hebben de kwesties geclusterd rond vier thema’s:  het doopsel als basis voor het kerk-zijn, vorming van gelovigen voor een missionaire kerk, deelname aan een verwelkomende kerk en de vrouw in het leven en de zending van de kerk. Dat waren dan ook de thema’s van de 12 rondetafelgesprekken die ’s ochtends en ’s middags plaatsvonden.

Aandachtig luisteren

Daarbij werd een methodologie gehanteerd vergelijkbaar met die van de synode van afgelopen oktober. Alles draait daarbij om aandachtig luisteren, zonder in discussie te treden. Stiltes spelen een belangrijke rol. Ze helpen om het gesprek naar een dieper niveau te leiden, waarin ook iets voelbaar wordt van de werking van de Heilige Geest. Dat is dan ook precies de bedoeling van deze consultatieronde in de wereldwijde Kerk. Tot welke nieuwe stappen nodigt de Geest ons als Kerk uit in deze turbulente 21e eeuw?

Het vuur van synodaliteit is aangewakkerd

De diversiteit onder de deelnemers was groot: vrouwen en mannen, religieuzen, priesters, diakens. Mgr. de Korte en mgr. van den Hout namen ook deel aan de gesprekken. Mensen waren zichtbaar onder de indruk van elkaars verhalen. “Mijn vuurtje is weer aangewakkerd”,  zei een van de deelnemers na afloop. “Inspirerend dat alle mensen hier zo gedreven zijn om positief met de toekomst van de kerk bezig zijn!”

Het is aanstekelijk om elkaar op deze manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Wat dat betreft is de dag zeker geslaagd: het vuur van synodaliteit is aangewakkerd. We hebben mogen proeven hoe goed het is samen op weg te gaan, luisterend, biddend en zoekend hoe we als Kerk teken en instrument kunnen zijn van Gods heil in deze wereld.

De samenvatting van alle gesprekken tijdens de synodale dag komt op de site van Luisterend op weg: www.luisterendopweg.nl

 

Delen