Uitgave kerkelijke documenten over economie en bestuur

In de serie Kerkelijke Documentatie is een nieuwe uitgave verschenen. Het gaat om een speciale editie, samengesteld door de overlegcommissie van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. In deze uitgave, Kerkelijke Documentatie 2023 nr. 1, komen drie teksten bij elkaar die gaan over de economie, het financieel beheer en het bestuur van Diocesane Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven.

Het gaat om de volgende teksten:

  • Economie ten dienste van charisma en zending
  • Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones
  • Decreet en richtlijnen voor het bestuur en het beheer van de goederen van Diocesane Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven in Nederland

De vertalingen zijn samengesteld en geautoriseerd door de Commissio Mixta, de overlegcommissie van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Voor het document Economie ten dienste van charisma en zending is een leeswijzer in voorbereiding. Let op de berichtgeving hierover via de KNR-Nieuwsbrief.

Deze bijzondere editie wordt uitgegeven door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en biedt een bijzondere lees- en leerervaring voor iedereen met belangstelling voor het religieuze leven. De uitgave kost € 15,- exclusief verzend- en behandelkosten. De oplage is deels gereserveerd en daarmee beperkt, dus bestel snel, want op is op!

Bestellen:

Alle hogere oversten die zijn aangesloten bij de KNR, hebben deze uitgave intussen ontvangen. Wie daarnaast nog exemplaren wil bestellen, kan terecht bij het bisdom Breda: tel. 076 – 522 34 44, dagelijks bereikbaar tot 12.30 uur. Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl. Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda. Als u per e-mail of post bestelt, vermeld dan uw naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer en het aantal exemplaren dat u wenst.

Delen