Takecarebnb wint KNR-Waarderingsprijs 2021

Takecarebnb wint KNR Waarderingsprijs 2021
Takecarebnb wint KNR Waarderingsprijs 2021

Deze middag, 4 november 2021, is in de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch de KNR-Waarderingsprijs 2021 uitgereikt aan Takecarebnb. De prijs, bestaande uit een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 5000,–,  is beschikbaar gesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een project waar religieuzen zich in herkennen en die zij waarderen. Vanwege corona is de uitreiking vorige jaar opgeschort en uitgesteld naar 2021.

Omgaan met verschillen

Het thema was dit keer ‘Omgaan met verschillen’.  We zien in onze samenleving een steeds grotere diversiteit maar van ook een groeiende polarisatie. Er is steeds meer sprake van ‘wij-zij-denken’ Er zijn echter ook mensen die openstaan voor de verscheidenheid en die bereid zijn te luisteren naar anderen en proberen de verschillen te overbruggen. Verschillen in sociale, culturele of religieuze achtergrond, verschillen tussen generaties en verschillen in kansen en mogelijkheden die kinderen en jongeren krijgen.

Stemming

De jury van de KNR-waarderingsprijs deed in 2020 een oproep om initiatieven te nomineren zich in zetten om bruggen te bouwen en mensen kansen te bieden zich te ontwikkelen. Uit een lijst van ruim 35 genomineerde projecten, stelde de jury een shortlist op van zes initiatieven, die volgens de juryleden bijzonder inspirerend zijn. In de zomer van 2021 werd een eerste stemronde gehouden, waarbij alle Hogere Oversten van de religieuze ordes en congregaties in Nederland, een stem uit konden brengen.

Tijdens de bijeenkomst van vandaag die aansloot bij de Algemene Vergadering van de KNR konden de zes projecten zich op het podium presenteren. Zij vertelden daarbij  wat meer over hun inspiratie en de wijze waarop zij proberen verschillen in onze maatschappij te overbruggen. Daarna volgde een tweede stemronde onder de aanwezige oversten en werd de uiteindelijke winnaar bekend.

De winnaar Takecarebnb

De stichting Takecarebnb laat statushouders vanuit een AZC logeren bij een Nederlands gastgezin in de zogenaamde ‘doelgemeente’ waar zij ook permanente huisvesting krijgen. Integreren door logeren is het motto. Door eerder het AZC te verlaten en in een veilige, rustige omgeving te wennen aan de Nederlandse samenleving versnelt het integratieproces. De logeerperiode betekent vaak de eerste keer dat de legale vluchteling Nederlanders ontmoet. Het gastgezin leert over andere culturen en kan met gebruik van het eigen netwerk de vluchteling(en) helpen de weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Vaak blijft een vriendschappelijke relatie bestaan na het logeren, waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Stichting Takecarebnb levert een bijdrage aan verbroedering en wederzijds begrip. Takecarebnb ziet integratie als een proces dat van twee kanten komt en hecht aan gelijkwaardigheid van gast en gastgezinnen: vluchtelingen maken kennis met de Nederlandse samenleving en Nederlanders maken kennis met mensen die zich in ons land gaan vestigen en leren zo hun verhaal, achtergrond en cultuur kennen. Vluchtelingen zijn kwetsbaar omdat ze vaak veel hebben meegemaakt, bezittingen hebben moeten achterlaten of zijn verloren, geen netwerk hebben in Nederland en de taal en cultuur (nog) niet kennen. Door Takecarebnb kan de integratie sneller beginnen en wordt het lange wachten in een AZC verkort. Volgens Hanneke Buurman, woordvoerster van de stichting deze middag, is het een verrijking zowel voor de gasten als voor de gastgezinnen.  

De jury was van mening dat het  project zorgt voor meer begrip tussen statushouders en lokale bewoners. Het laat zien dat integratie van twee kanten moet komen.

Het kunstwerk

Aandacht voor vluchtelingen is een belangrijk thema voor veel religieuzen. Het openstaan voor anderen en bieden van gastvrijheid is tevens een belangrijke waarde in het kloosterleven. Het project sluit daarmee prima aan bij de waarden die de Nederlandse religieuzen graag willen overdragen. Zij zien dit voortgezet in dit project en waarderen dit met de KNR-Waarderingsprijs.

De winnaars ontvingen een mooi geldbedrag van € 5000,– en een kunstwerk uit handen van KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters. Dit bronzen beeldje is gemaakt door pater Math van Kampen en toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.

 

Meer informatie over Takecarebnb

Meer over de KNR-Waarderingsprijs – Konferentie Nederlandse Religieuzen

 

 

Delen