Delen is vermenigvuldigen. Brochure over de solidariteit van de religieuzen

Cover delen is vermenigvuldgien

Eind 2021 presenteerde de KNR een nieuwe brochure over de solidariteitsfondsen van de religieuzen.

In ons land werken religieuze instituten op verschillende manieren samen. Dat doen ze ook op het gebied van het financieel ondersteunen van diverse doelen. Midden jaren ’70 van de vorige eeuw is deze vorm van samenwerking tot stand gekomen en werden er verschillende commissies opgericht: Adviescommissie Missionaire Aangelegenheden (AMA), Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS) en Projecten in Nederland (KNR-PIN). Enkele jaren geleden kwam daar het Fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen (FGBR) bij. Via deze verschillende fondsen geven de religieuzen financiële ondersteuning aan allerlei projecten in binnen- en buitenland.

De commissies hebben allemaal een eigen karakter en eigen doelen en projecten die zij financieren. Om deze projecten wat meer in beeld te brengen en te laten zien wat er met het geld van de religieuzen gebeurt heeft de KNR is samenwerking met Mensen met een Missie, een nieuwe brochure uitgebracht. Hierin wordt nog eens toegelicht hoe de verschillende commissies werken. Ook zijn er voorbeelden te lezen van projecten die ondersteund worden.

AMA

De AMA is er voor het ondersteunen van projecten in het buitenland. De uitvoering is in handen van Mensen met een Missie. Ter plaatse wordt langdurig samengewerkt met lokale (vaak kerkelijke) partners.  De keuze gaat uit naar gebieden waar conflicten zijn (geweest): gewelddadige conflicten, maar ook spanningen tussen bevolkingsgroepen en tussen religieuze gemeenschappen, en onderdrukking van vrouwen.

KNR – PIN

Via KNR-PIN ondersteunen de religieuzen diverse projecten in Nederland. Het gaat om projecten voor vluchtelingen, armoedebestrijding, het ondersteunen en versterken van diverse kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast steunen de religieuzen via KNR-PIN ook vernieuwende projecten in kerk en samenleving en onderzoek dat voortkomt uit tradities van de religieuzen. Lees alles over KNR-PIN

KOS

Ook onderling zijn religieuzen solidair naar elkaar. Via KOS ondersteunen zij projecten van andere congregaties en orden die te groot en te duur zijn om geheel zelf  te bekostigen. Denk hierbij aan grote verbouwingen van bijvoorbeeld gastenverblijven of eigen ruimtes. In deze coronatijd is er door de religieuzen ook een coronanoodfonds ingesteld. Kloosters en abdijen die inkomsten mislopen door het sluiten van gastenverblijven en -winkels en geen steun vanuit de overheid hiervoor ontvangen worden, kunnen hier een beroep op doen.

FGBR

Steeds meer Nederlandse Religieuze Instituten zijn bezig met vragen over de toekomst. Daarbij horen ook vragen rond giftenbeleid, bestemming van het vermogen en voortzetting van het apostolaat. Het bestemmingsfonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen (Fonds GBR) biedt de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden financiële middelen te schenken aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(KNR). De KNR zorgt ervoor dat deze gelden besteed worden aan door het instituut gewenste bestemmingen via het Fonds GBR. Het is bedoeld voor alle religieuze instituten die hun vrije vermogen willen afbouwen en waarde hechten aan besteding hiervan in overeenstemming met de geest en het charisma van het instituut.

Door nu gelden over te dragen aan de KNR met een geoormerkte bestemming, kunnen instituten er zeker van zijn dat ook in de toekomst dit
vermogen zal worden besteed aan doelen die passen bij hun wensen en hun charisma. Hierover worden na overleg speciale overeenkomsten opgesteld tussen KNR en het religieuzen instituut.

Lees de brochure Delen is vermenigvuldigen of vraag deze op via het secretariaat

Delen