Sint-Catharinadal Ereburger van Oosterhout

Foto: Arjan van Dijk e.a.

Erepenning voor Sint-Catharinadal

De Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal heeft – onder bijzondere omstandigheden vanwege de pandemie – haar 750-jarig bestaan gevierd. Vrijdag 24 maart is de jubileumviering op informele wijze afgesloten met een bijeenkomst van het college van burgemeester en wethouders, de zusters, jubileumcommissie, bestuur Domein en een aantal andere genodigden. Tijdens die bijeenkomst heeft burgemeester Mark Buijs de Erepenning en het daarbij behorende Ereburgerschap uitgereikt aan Sint-Catharinadal. De priorin, zuster Maria Magdalena, heeft de onderscheiding namens de zusters in ontvangst genomen.

Al sinds 1647 is Sint-Catharinadal verankerd in de geschiedenis van Oosterhout. De betrokkenheid van de zusters bij de Oosterhoutse gemeenschap en vice versa van de Oosterhouters bij “hun” Catharinadal uit zich op velerlei manieren, maar is vooral herkenbaar door het bijzonder grote aantal trouwe vrijwilligers, zonder wie de Priorij haar opgaven niet zou kunnen vervullen.

Sint-Catharinadal is een van de oudste nog levende geloofsgemeenschappen in ons land. In de geschiedenis van Sint-Catharinadal hebben de zusters vaak voor cruciale momenten gestaan. Steeds weer wisten zij de vindingrijkheid, de liefde, de moed, en het gelovig besef levend te houden, om in te spelen op de veranderende tijden, om nieuwe wegen te vinden en om trouw te kunnen zijn aan wie zij waren en waar zij voor stonden.

Zo deden zich begin deze eeuw omstandigheden voor, die noopten tot een herbezinning op hun financiële situatie. De boerderij moest worden opgeheven en het kunstatelier, dat nationaal en internationaal zeer goed bekend stond, kreeg te maken met inkrimping van opdrachten. Ook de ouder wordende gemeenschap vroeg om andere wegen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Zuster Maria Magdalena is sinds 2002 priorin van Sint-Catharinadal. Sindsdien vervult zij de rol van medezuster, moeder en manager. Inmiddels is zij al ruim 20 jaar overste van deze gemeenschap. Zij heeft een cruciale rol vervuld in het behoud van Sint-Catharinadal als religieus en cultureel Erfgoed. Zij was en is de drijvende kracht achter het plan om wijn te gaan verbouwen om met de opbrengst daarvan het oudste klooster van Nederland te onderhouden en het landschap daaromheen te behouden. Los daarvan is het vooral haar uitstraling, natuurlijk charisma en warmte voor haar medemens dat de mens Zr. Maria Magdalena bijzonder maakt.

Het gemeentebestuur heeft besloten om de priorij Sint-Catharinadal met een bijzonder gebaar waardering, erkenning en respect te tonen. En wel door toekenning van de hoogste gemeentelijke onderscheiding: de Erepenning en het daarbij behorende Ereburgerschap. En om de penning uit te reiken aan zuster Maria Magdalena, aanspreekpunt, organisator en inspirator om de kloosterorde van de Norbertinessen en het monumentale klooster Catharinadal voor de toekomst te behouden.

Delen