Religieuzen sluiten aan bij oproep mensen niet op straat te zetten

dakloze vluchteling

Een dertiental fondsen en organisaties die hulp bieden aan (ongedocumenteerde) vluchtelingen roept  de nieuwe regering op de financiering van de zogenoemde LVV-regeling niet te stoppen en zo te voorkomen dat mensen op straat komen staan. KNR-PIN, het fonds van de religieuzen voor projecten in Nederland is een van de ondertekenaars van de oproep die deze week in Trouw werd gepubliceerd.

Via KNR-PIN geven de Nederlandse religieuzen financiële ondersteuning aan verschillende organisaties en projecten die hulp bieden aan vluchtelingen.  Van oudsher zetten religieuzen zich in voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving.  Ieder mens heeft immers recht op een menswaardig bestaan. Daarom steunt KNR-PIN deze onderstaande oproep

Oproep

Met de afspraken in het nieuwe coalitieakkoord komt er straks niet alleen een hek om de landsgrens heen. Haastig worden nu ook al binnen Nederland de deuren hard dichtgetrokken voor de  honderden vluchtelingen, die nog bezig zijn met de herziening van hun procedures of die al hun vertrek of doorreis proberen te regelen. Zij verliezen het recht op onderdak en komen op straat terecht.

De rijksbijdrage voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) wordt afgeschaft. Dit betekent dat er honderden mensen extra op straat komen te staan. Men denkt blijkbaar: we sluiten de LVV en het probleem is opgelost. De LVV is bedoeld om voor mensen zonder verblijfsvergunning OM  een duurzame oplossing te vinden. Dit kan zijn door ze te begeleiden bij vertrek, doorreis of – in het geval van nieuwe feiten – het starten van een hernieuwde procedure. Uit een evaluatie van de overheid zelf, blijkt  de LVV daar succesvol in te zijn geweest.  Maar de LVV-regeling gaat vooral over menswaardigheid: mensen te eten geven en een dak boven hun hoofd, terwijl zij bezig zijn een uitweg uit de crises in hun leven te zoeken.

Schrijnende realiteit

De coalitie wil blijkbaar snel een daad stellen in het migratiedebat waarbij feiten en fictie door elkaar worden gehaald. Een bezuiniging van 18 miljoen voor de LVV is een statement naar de kiezers: kijk ons eens daadkrachtig zijn!  Maar het is ook een voorbijgaan aan internationale en Europese wetgeving en er wordt er niet verder gekeken dan korte termijn kosten. Immers VELE honderden mensen meer op straat betekent op de lange termijn meer kosten op gebied van acute zorg en veiligheid. Wat er nu gebeurt is verontrustend.  Wij als fondsen en NGO’s willen wijzen op de schrijnende realiteit die ontstaat voor deze toch al kwetsbare groep mensen. Zij verdwijnen mogelijk in de illegaliteit, lopen grote kans op uitbuiting, op misbruik, onveilige situaties, honger, slechte gezondheid, en kunnen zich gedwongen voelen hun toevlucht te zoeken in het criminele circuit om te overleven.

Laatste reddingslijn

De druk  wordt verlegd naar de toch al overbelaste particuliere initiatieven en organisaties die het drama op straat niet langer kunnen aanzien.  Zij spelen  een cruciale rol in het bieden van hulp aan ongedocumenteerde mensen. Zij verstrekken niet alleen basisbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak, maar bieden ook juridische ondersteuning en helpen bij het navigeren door het complexe bureaucratische landschap. Deze organisaties zijn vaak de laatste reddingslijn voor mensen die anders nergens terecht kunnen. Zij spelen een belangrijk rol voor de mensen  zelf, maar ook voor de veiligheid en de leefbaarheid van de samenleving

De vraag is: willen we zo’n samenleving? Een land waarin wie kwetsbaar is overgeleverd is aan wat toevallig wordt opgezet? Een land waarin het falen van de humanitaire rechtsstaat op de schouders van  initiatieven en vrijwilligers wordt gelegd? Duizenden mensen repareren dagelijks de schade veroorzaakt door een systeem dat in zijn voegen kraakt. Zij houden de humaniteit in stand.  Wij doen daarom een dringende oproep aan de nieuwe coalitie om de financiering van de LVV’s  niet te stoppen en te investeren in oplossingen die de rechten van alle inwoners respecteren, ongeacht hun status.

Ondertekenaars

 • LOS Rotterdam
 • ROS Rotterdam
 • ASKV Amsterdam
 • STIL Utrecht
 • SNDVU Utrecht
 • Huize Agnes Utrecht
 • VidK Eindhoven.
 • Stek Den Haag & Den Haag Wereldhuis.
 • Protestantse Diaconie Amsterdam- Wereld Huis
 • Stichting vrienden van de Kruis post
 • KNR-PIN
 • Haella Stichting

Meer over KNR-PIN

Meer over het werk van religieuzen voor vluchtelingen

Delen