Religieuzen bidden voor de aarde en voor vrede

vredesduif
foto: pixabay

Vandaag begint in Dubai de klimaattop COP28. De Laudato Si’ Alliantie Nederland publiceerde vorige week een bundel om gedurende deze top te bidden voor een goede uitkomst. Opdat de deelnemers moed, wijsheid en daadkracht tonen en beslissingen nemen die de aarde -ons gemeenschappelijk huis- behoeden en bewaren. Diverse religieuzen in Nederland lieten weten dat zij mee zullen bidden. In verschillende gemeenschappen wordt al dagelijks gebeden voor de zorg voor de aarde en voor vrede in deze tijden.

Zo laat de abdis van de clarissen in Megen weten: “Vanaf vandaag bidden we in het getijdengebed dagelijks specifiek voor de klimaattop. Daarnaast bidden we voortaan ook wekelijks het ‘Gebed voor de aarde’ uit Laudato Si’ in het middaggebed.” Ook in de abdijen van Berne en Koningshoeven zal er dagelijks tijdens de voorbede aandacht zijn voor de klimaattop.

Online gebedsmomenten met de fraters maristen

De fraters Maristen doen een oproep voor een gezamenlijk gebed voor vrede. De oorlog in Oekraïne woedt in alle hevigheid, de Gazastrook staat in brand, en op vele andere plekken in de wereld zorgen haat en verdeeldheid voor diep onmenselijke situaties. In Nederland vrezen veel mensen voor wat de verkiezingsuitslag van vorige week zegt over de verdraagzaamheid en tolerantie in ons eigen land. Zij geloven dat diversiteit en tolerantie ons leven, ons huis en onze samenleving mooier en waardevoller maakt. Niet alleen dat iedereen welkom is, maar dat onze verschillen ons verrijken. Frater Robert Thunus, leider van het district West-Centraal Europa, en frater Ernesto Sanchez, algemeen overste van de fraters Maristen hebben opgeroepen tot gezamenlijke gebedsmomenten. Deze worden georganiseerd door jongeren in Europa en gehouden via Zoom. Ze vinden plaats op 4, 11 en 18 december. Voertaal zal vooral Spaans zijn. Er wordt vertaald naar Frans, Engels en Duits. Je kunt aan een of meer momenten deelnemen via deze zoom-link. Toegangscode: 544449

Dagelijks vredesgebed Abdij Koningshoeven

In de Abdij Koningshoeven bidden de trappisten dagelijks een gebed voor vrede na afloop van de vesperdienst. Zij doen dit al vanaf de start van de oorlog in Oekraïne.

Eeuwige God,
door uw krachtig woord hebt u de schepping in het leven geroepen
en aan ons mensen toevertrouwd om haar te vormen en te bewaren.

Wij vragen U:
zie met mededogen naar onze wereld,
die momenteel wordt opgeschud door oorlog en geweld,
de vele mensen die hun huizen hebben moeten ontvluchten.
Zie naar alle slachtoffers van terreur en geweld,
van machtswellust en arrogantie,
van milieu uitbuiting en natuurrampen.

Zie ons verlangen naar verlossing en vrede.
Wij denken met name aan de mensen en leiders
in die landen waarvan de ontwikkeling en het optreden
ons zorgen baren en die voor bijzondere uitdagingen staan:

Laat ons niet alleen
wanneer we de gevolgen van menselijk handelen niet kunnen dragen.
Spreek uw Woord van vergeving waar we zelf schuldig worden.
Maak ons tot een instrument van uw vrede
en stel ons in staat om in ons dagelijks leven
concrete stappen van solidariteit te zetten
in gebed en actie.

Dat vragen wij dit door Jezus Christus, onze Redder en Heer.

Amen.

Download de gebedenbundel voor de klimaattop

 

In zijn onlangs gepubliceerde brief  ‘Laudate Deum’ vraagt paus Franciscus de deelnemers met aandrang om besluiten te nemen die toekomst geven aan alle mensen en de gehele schepping. De bedoeling was dat de paus tijdens deze top aanwezig zou zijn om zijn woorden kracht bij te zetten. Wegens gezondheidsproblemen heeft hij moeten afzeggen. Misschien zal hij wel via een video-verbinding de deelnemers toespreken.

Delen