Provincie Noord-Brabant en KNR presenteren handleiding verduurzaming gebouwen

handleiding verduurzaming kloostergebouwen

Zowel de Provincie Noord Brabant als de KNR hebben duurzame zorg voor het religieus erfgoed hoog op de agenda staan. De provincie heeft daarom  in samenwerking met de KNR vijf bijeenkomsten georganiseerd met zeven kloosters over de mogelijkheden om samen hun exploitatie te verbeteren. Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomsten is dat er in 2018 een energiescan is uitgevoerd bij deze kloosters. Daaruit is een aantal aanbevelingen gedaan om het energieverbruik te verlagen.

De ervaringen uit de energiescans zijn verzameld en verwerkt in een handleiding. Deze zijn in eerste instantie gericht op het verlagen van het energieverbruik in kloostergebouwen. Veel tips zijn echter ook bruikbaar voor kerkgebouwen. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u de handleiding downloaden.

Handleiding verduurzaming kloostergebouwen

 

Delen