Provincie draagt bij aan de herontwikkeling van de Abdij van Berne

Abdijhuis, Abdij van Berne, Heeswijk

De provincie Noord-Brabant verleent een subsidie van € 1,7 miljoen aan de Abdij van Berne in Heeswijk. Het bedrag wordt gebruikt voor de duurzame instandhouding van het complex en het geschikt maken van de abdij voor toekomstige functies.

“In het  nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030, dat begin dit jaar door Provinciale Staten is vastgesteld,  is  de Abdij van Berne als een ‘must’ aangeduid. De abdij is een van de dragers van de Brabantse identiteit die belangrijke periodes vertegenwoordigt uit de Brabantse religieuze geschiedenis”. Dat zegt gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Erfgoed. “Met een levendig Brabant zetten we een plus op onze mooie provincie. Ik ben dan ook heel blij dat het provinciebestuur heeft besloten de aanpassingen in het Kloostergebouw, de Herengracht en de boerderij, en duurzaamheidsmaatregelen in het totale complex te steunen. Niet alleen dragen we hierbij aan de instandhouding van de gebouwen en het ensemble, maar leggen we tevens de basis voor een duurzame exploitatie van de abdij.”

Komende generaties

“Eind 2015 hebben we als Abdij van Berne de provincie gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij,” zegt Abt Denis Hendrickx. Dat leidde eerder in 2019 tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om uit het Programmabudget Grote Erfgoedcomplexen een subsidie van maximaal €1.8 miljoen te reserveren. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, stelt de provincie Noord-Brabant nu een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende jaren in fasen gerealiseerd worden.

De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit ‘levend’ religieus erfgoed behouden. “Berne wil ondanks de krimpende religieuze gemeenschap ook voor komende generaties een bron van betekenis blijven, met  de verhalen die daarbij horen”, aldus abt Hendrickx. De financiële middelen die nodig zijn worden opgebracht door de Abdij, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren en kunnen  structurele inkomsten voor de Abdij worden gegenereerd.

Zichtbaar en beleefbaar

Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. “Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Op deze manier creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod. En dat draagt bij aan een fijn, aantrekkelijk en levendig Brabant voor zoveel mogelijk mensen”, aldus gedeputeerde Smeulders.

Holie Hub

Een aantal panden van het grote abdijcomplex wordt verkocht. Op 12 juli tekenen de Norbertijnen met Duurzaamheid.nl en Stein Ontwikkeling en Verhuur de akte voor de overdracht van het ‘Abdijhuis’ en het ‘Neerhuis’.  De locatie is al enige tijd in gebruik door de Holie Hub, een ontmoetingsplaats voor duurzame ondernemers. De eerste try-out events – van duurzame, lokale lunches tot heidag en vergaderingen – zijn goed ontvangen. Het tekenen van het contract met de Norbertijnen vormt het startschot voor verdere stappen. Zo is de zolder van het Abdijhuis toe aan een renovatie. Ook zullen er sfeervolle kantoorruimtes en werkplekken worden gerealiseerd. Daarnaast krijgt het Neerhuis een nieuwe invulling en opknapbeurt.

“Wij zijn trots op het feit dat wij op deze bijzondere locatie het vertrouwen van de Norbertijnen hebben gekregen om Holie Hub te lanceren. Een prachtige manier om het gedachtengoed van de Norbertijnen door te geven aan alle bezoekers van Holie Hub,” aldus Sjon Reijers van Stein Ontwikkeling en Verhuur.

Bron van betekenis zijn en blijven

Al 900 jaar lang is de Abdij van Berne een plek van betekenis. Eerst in Berne aan de Maas bij Heusden en later in Heeswijk. De Norbertijnen zijn de oudste orde in Nederland. Zij hebben zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn van mensen. Hun eeuwenoude gedrevenheid om relevant te zijn voor de maatschappij wordt door de Holie Hub in een moderne vorm voortgezet. “Berne wil bij voortduring een bron van betekenis zijn en blijven voor mensen, groepen en organisaties, ondanks de krimpende religieuze gemeenschap,” aldus Abt Denis Hendrickx. De nieuwe bestemming van het Abdijhuis helpt ons daarbij. “Vanuit Holie Hub verbinden we mensen die (leven in) de toekomst graag vorm willen geven. Iedereen mag meedoen. Jong en oud. Overheid en bedrijfsleven, Professional en vrijwilliger. Boer en milieubeweging. Tegenstellingen zijn er genoeg. Wij staan voor contemplatie, niet voor polarisatie.” vult Anne-Marie Rakhorst van Duurzaamheid.nl aan.

Delen