Protest tegen kernwapens op Aswoensdag

Op Aswoensdag vormden gelovigen uit protestantse en katholieke kerken vanuit de kapel van de H. Antonius van Padua een stille processie naar het Ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt. Ook diverse religieuzen liepen mee in de processie

Br. Gerard Mathijsen OSB markeerde het gebouw met as, waarna deelnemers aan de processie woorden schreven op het gebouw waarin zij hun hoop uitspraken op een kernwapenvrije wereld. In 2022 worden in Volkel nieuwe kernwapens geplaatst. Vier mensen kregen een proces verbaal.
Brief religieuze leiders
Eerder al protesteerden diverse religieuzen en leden van andere geloofsgemeenschappen tegen de plaatsing van kernwapens in Volkel zelf. Dat was op 22 januari, de dag dat het VN verdrag tegen kernwapens officieel van kracht werd. Die dag verscheen er ook een brief van veel religieuze leiders. Zij riepen staten die het verdrag nog niet ondertekend hebben op omdat alsnog te doen.

Delen