KNR sluit aan bij oproep paus tot dag van vasten en gebed voor vrede

gebed kaars

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen. Ook doet hij een oproep aan alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk mee te bidden en te vasten op die dag. Ook de KNR heeft haar leden tijdens de Algemene Vergadering van 19 oktober gevraagd om komende vrijdag aan deze oproep gehoor te geven.

“Het aantal slachtoffers groeit en de situatie in Gaza is wanhopig.” Met deze woorden richtte paus Franciscus zijn gedachten tijdens zijn wekelijkse algemene audiëntie op woensdag 18 oktober op Palestina en Israël. Hij pleitte ervoor dat “al het mogelijke wordt gedaan om een humanitaire catastrofe te voorkomen” en vroeg aandacht voor de verontrustende mogelijkheid van uitbreiding van het conflict.

“De wereld is al getuige van zoveel open oorlogsfronten”, zei de paus. In het licht van deze omstandigheden smeekte hij: “Leg de wapens neer en luister naar de roep om vrede van de armen, het volk en de onschuldige kinderen. Oorlog lost geen problemen op. Het zaait alleen maar dood en verderf, vergroot de haat, vermenigvuldigt de wraak. Oorlog wist de toekomst uit, het wist de toekomst uit.”

Kies één kant

De Heilige Vader drong er vervolgens bij alle gelovigen op aan om slechts één kant te kiezen: die van de vrede. “Maar niet met woorden,” vervolgde hij, “maar met gebed en met totale toewijding.” De paus nodigt daarom iedereen uit voor een dag van gebed, vasten en boetedoening voor vrede. Hij moedigt mensen van verschillende christelijke denominaties, andere religies en iedereen die pleit voor vrede aan om daar aan deel te nemen op vrijdag 27 oktober aanstaande.

Die dag begint op het Sint-Pietersplein om 18.00 uur een uur van gebed met als doel vrede voor de wereld op te roepen. Alle lokale kerken en religieuze gemeenschappen zijn uitgenodigd om deel te nemen met soortgelijke initiatieven waarbij het volk van God betrokken is, zo besloot paus Franciscus zijn oproep.

Bidden onderweg voor Israël en Palestina

De jezuïeten van website Bidden onderweg, hebben samen met collega’s uit Jeruzalem, Caïro en Londen in Amsterdam een bijzondere podcast gemaakt om mensen uit te nodigen te bidden voor vrede in Israël en Palestina. Deze podcast is er in een langere en een kortere versie. Je kunt er alleen mee bidden of in een groep. Hiermee hopen de jezuïeten mensen te helpen de woorden te vinden om met God te praten over deze wanhopige situatie. Luister de lange versie (15 minuten)  Luister de korte versie (ongeveer 7 minuten)

Online ochtendgebed Raad van Kerken

De Raad van Kerken zal op vrijdag 27 oktober een oecumenisch online ochtendgebed houden. Dit oecumenisch gebed vindt plaats op vrijdag 27 oktober van 8.30 – 8.45 uur. Bisschop Dirk-Jan Schoon en ds. Rachelle van Andel zullen het gebed leiden, na een kort welkom door Geert van Dartel, voorzitter van de Raad. Het gebed staat open voor alle christenen en mensen van goede wil. Het aantal plekken is echter beperkt tot 100.

De Raad van Kerken heeft het voornemen om in de komende maanden elke laatste vrijdagochtend van de maand een kort online ochtendgebed voor vrede organiseren. Het volgende gebed vindt plaats op vrijdag 24 november 8.30 – 8.45 uur. Meer informatie

 

Delen