Paters en zusters planten Laudato Si’-boom bij het Wereldhuis in Boxtel

Planten Laudato Si'-boom Wereldhuis
Zuster Elly Verrijt geeft een toelichting op de keuze voor de boom die geplant is bij het Wereldhuis

De paters en zusters van drie congregaties die wonen in het Wereldhuis in Boxtel hebben een Laudato Si’-boom geplant. Dit gebeurde op donderdag 25 januari 2024, de Joodse boomplantdag Toe Bisjwat.

Zorg voor de Schepping

De Medische Missiezusters (MMZ), de Paters Assumptionisten en de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika wonen met lekenbewoners in het WoonZorgCentrum Wereldhuis en in de aangrenzende seniorenflat Molenhof.  Het idee voor het planten van een boom ontstond na het lezen van de klimaatbrieven van paus Francisus Laudato Si’ en de opvolger Laudate Deum. Voor alledrie de congregaties geldt dat aandacht voor de Schepping en een sobere en duurzame leefstijl heel belangrijk zijn. Zij sluiten graag aan bij de woorden van paus Franciscus. “Alles is met alles verbonden, een gevoel van diepe eenheid met de rest van de natuur kan niet echt zijn als ons hart geen tederheid, medelijden en bezorgdheid voelt voor onze medemens. Wij zijn een deel van de natuur, we leven erin en zijn er voortdurend mee in interactie. We moeten een oude les hernemen, te vinden in verschillende religieuze tradities en in de Bijbel: de overtuiging ‘less is more’. Vrij en bewust beleefde soberheid, is bevrijdend”.

Laudato Si’-boom

Overste van de MMZ, zuster Elly Verrijt, legde de betekenis van de gekozen boom, een (vrouwelijke) gingko biloba, uit. “Deze boom, ook wel de Japanse notenboom genoemd, is eeuwenoud en komt oorspronkelijk uit China. Hij stond vaak bij tempels en heeft een spirituele betekenis. Hij staat symbool voor onveranderlijkheid, voor hoop, liefde, tijdloosheid en een lang leven. De zaden worden vaak gebruikt voor blaas- en nierproblemen, spijsverteringsklachten, geheugenverlies, huidziekten etc. De bladeren van de gingko vangen veel CO2 op en na de bom op Hiroshima, stond deze boom nog fier overeind. Het is dus een echte overlever.” Iedereen kreeg vervolgens een witte kiezelsteen om deze met een persoonlijke zegenwens bij de boom te leggen. “De naam van de Allerhoogste is geschreven in een wit steentje”, staat te lezen in het bijbelboek Openbaringen.

Dank voor de bomen en de vruchten

Hierna sprak Assumptionist pater Mart Lemmens een Franciscaanse zegenbede uit. Vervolgens gaf confrater en overste Leo van der Klauw een toelichting op de Joodse boomplantdag Toe Bisjwat. “In het Boek van de Schepping lezen we dat God overal op de aarde bomen en planten met zaaddragende vruchten liet ontkiemen en Hij zag dat het goed was. Volgens het beeld van de Bijbel waren de mensen in de tijd voor de zondvloed allemaal vegetariër. Hun leven hing helemaal af van de vruchten der aarde. Wij danken God voor deze vruchten. Als symbool van alle vruchten, delen we nu dadels uit, uit het land van melk en honing. Deze boom is tevens een vredesboom, wij bidden dat er snel vrede mag heersen in Israël en zeker in Gaza”.

Na het eten van de dadels, werd er tot slot een lied gezongen uit dankbaarheid voor alles wat God ons geeft: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen….’ Voor de gelegenheid was de tekst aangepast. “Dank u voor alle mooie bomen, dank U voor al wat leeft, dank U voor deze nieuwe Schepping en al wat beweegt. Dank U dat wij hier kunnen spreken, dank U wij horen ieders taal, dank U dat wij de vruchten eten met ons allemaal.”

Na afloop van de korte ceremonie werden de bewoners in het Wereldhuis getrakteerd op warme chocomel en boom-gebak. Alle afdelingen kregen van de congregaties een zak bloembollen om in de tuin bij de boom te planten.

 

Voor veel ordes en congregaties is zorg voor de Schepping een belangrijk thema. Lees meer hierover

Voor meer informatie over Laudato Si’ en Laudate Deum zie:  de Laudato Si’ Alliantie Nederland

Delen