Pater Wiel Bellemakers cm overleden

Pater Wiel Bellemakers CM
Pater Wiel Bellemakers CM. Foto: Op Tocht / Aartsbisdom Utrecht

Op 24 oktober overleed pater Wiel Bellemakers cm, voormalig overste van de Congregatie der Missie.

Wiel Bellemakers C.M. werd geboren op 6 augustus 1933 te Brunssum. Hij trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen) te Panningen op 20 september 1950 en werd aldaar priester gewijd op 15 december 1957. Hij studeerde kerkelijk recht in Rome. Voor zijn congregatie vervulde hij vele bestuurlijke functie waaronder die van Provinciaal Overste. Van 2004 t/m 2010 was hij lid van de commissie Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen (KAR) van de KNR.

Kerkjurist en pastor

Pater Bellemakers was jarenlang werkzaam in het aartsbisdom Utrecht in het pastoraat en voor de kerkelijke rechtbank.  Pater Bellemakers toonde zich in zijn werk voor de kerkelijke rechtbank een scherpzinnig jurist met veel mensenkennis, die oog had voor het zielenheil van de aan zijn pastorale zorg toevertrouwde mensen. Hij verzorgde meer dan veertig jaar de Eucharistievieringen voor het toeristenpastoraat in Hoenderloo en voor de Hoenderlose geloofsgemeenschap.

Ook zette hij zich vele jaren met hart en ziel in voor het proces tot zaligverklaring van mgr. Frans Schraven C.M., Hij werd in 1937 als missiebisschop met zijn gezellen in Chengtingfu (China) door de Japanse bezetter vermoord omdat hij honderden vrouwen en meisjes in bescherming nam tegen de wandaden van de bezetter.

Uitvaart

De Eucharistie ten uitvaart is op maandag 30 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, Kerkstraat 5, 5981 CD Panningen. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats ‘Heiderust’, Sevenumsedijk 22, 5984 PC Koningslust. Voor aanvang van de uitvaartviering is er gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene in het mortuarium van het Missiehuis. De afscheidsviering is ook online  volgen via www.leonvanlier.nl/content/bellemakers/.

Bestuur en medewerkers zijn pater Bellemakers dankbaar voor zijn inzet voor de religieuzen in Nederland en voor de KNR.

Delen