Paasbrief

Afbeelding: Franz Hazelzet

Tijd van hoop

We maken grote veranderingen door: in het religieuze leven, in de bredere Kerk, in de Nederlandse maatschappij en heel de wereld. Deze gaan gepaard met spanningen en allerlei krises, zelfs een oorlog binnen Europa.

Te midden van dit alles stemt het mij hoopvol dat paus Franciscus, in 2021 in de Kerk in haar volle breedte een synodaal proces heeft geïnitieerd. Het doel ervan is om als volk van God te groeien en sterker te worden qua gemeenschap, participatie en missie. De bedoeling is om open te luisteren naar elkaar, wat ons beweegt en bezorgt, en zo te ontdekken hoe de Heilige Geest vandaag tot ons spreekt. In dit proces van dialoog ontdekken we – opnieuw – dat wij Gods volk zijn en als zodanig samen onderweg: met elkaar en met heel de mensheid, met heel de schepping. Zo realiseren wij ons dat we geroepen zijn om een luisterende Kerk, te zijn.

Het is heel mooi om te zien dat waar gehoor gegeven wordt aan de oproep van onze Paus, er een leven gevende dynamiek ontstaat: geloofsverdieping die gepaard gaat met nieuwe energie en enthousiasme.

Delen