Paasbrief Bestuur KNR over hoop

Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter KNR

In haar Paasbrief schrijft zuster Monica Raassen, vice-voorzitter namens het Bestuur KNR over de getemperde Paasvreugde  door de situatie aan de oostgrens van Europa. Toch is het ook een brief van hoop. Hoop vanwege de hartverwarmende hulp voor de vele vluchtelingen. Hoop vanwege het Synodale Proces dat is ingezet door paus Franciscus.

De hele brief

Dierbare medezusters en -broeders,

Even leek het erop dat het licht van Pasen dit jaar, na twee jaar beperkingen, ongefilterd zou schijnen. Maar de situatie aan de oostgrens van Europa tempert de Paasvreugde.

Het is hartverwarmend hoe er hulp wordt geboden aan de vluchtelingen uit de Oekraïne en ook diverse kloosters stellen ruimhartig hun ruimtes en goederen ter beschikking. We blijven hopen en bidden dat deze mensen ooit terug mogen keren naar hun vaderland mits dat weer vrede kent, en zelfs dan zal er zoveel verwoest zijn dat de opbouw vele jaren vergt.

Het is daarmee de derde veertigdagentijd die getekend wordt door wereldwijde zorgen, zorgen die ieder van ons voelt in zijn of haar dagelijks bestaan. Hoe gaat het verder? De onzekerheid over de al ruim 75 jaar bestaande vrede knaagt aan ons. De kunst is om ondanks dit alles het licht van Pasen toch de ruimte te geven.

Synodale weg

Stralen van dat licht schenen al vooruit in het hoopvolle proces dat door paus Franciscus in gang is gezet met de wereldwijde uitnodiging ons samen te begeven op de synodale weg. Hoewel het principe van synodaliteit in kloostergemeenschappen een bekend gegeven is kunnen de gevoerde gesprekken hierover een hernieuwde verdieping van ons geloof teweeg brengen. Vooral het luisteren naar elkaar als het gaat om ieders beleving is heel dierbaar voor velen. De webinars van de KNR werden hierbij als een goede ondersteuning ervaren. De thema’s participatie, zending en missie, die de paus centraal heeft gesteld, zijn ons religieuzen vertrouwd.  Overdenking over die thema’s en gesprekken daarover kunnen nieuw licht werpen op ieders roeping en plaats in de gemeenschap.
Ook in parochies werden gesprekken gevoerd in het kader van de synodale weg die ook daar vaak een heilzame uitwerking hadden. Voor de parochies was de conferentie ‘Missionaire parochie’ in Breda een ervaring die hoop geeft voor de toekomst, bij deze conferentie waren ook veel religieuzen aanwezig.
De werking van de Heilige Geest staat in al deze processen centraal.

Aanzet tot herademing

Het voelde voor mij daarom alsof die Geest, die Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis geeft, zijn licht al vooruit werpt en aanzet tot herademing. Een Geest die ervoor zorgt dat onze passie niet verdwijnt maar ons telkens weer aanzet tot het openstaan voor nieuwe wegen, hoe onwaarschijnlijk dat soms ook lijkt. Even onwaarschijnlijk als verrijzen uit de duisternis van de dood en opstaan in onvergankelijk licht.

Al met al hoop ik samen met mijn medebestuursleden dat het komende Paasfeest u de vreugde en de verlichting zal geven die we in deze tijd zo goed kunnen gebruiken.
Dat de contacten die we weer ten volle mogen beleven ons inspireren. Dat onze huizen plekken van ontmoeting mogen zijn, zonder aanziens des persoons, en schuilplaatsen voor hen die op adem willen komen in deze tijd.

Dat we verlicht mogen worden door het Licht van Pasen en dat de Geest ons openwaait.
Maar vooral op vrede hopen we, vrede in onze wereld en vrede in ons hart.

Van harte wenst ik u, mede namens bestuur en staf van de KNR, een mooie en inspirerende Goede Week toe opgaand naar een Zalig Pasen,

Zuster Monica Raassen
vice-voorzitter KNR

 

Paasbrief Bestuur KNR

Delen