Nieuwsbrief Missionaire Agenda is verschenen

Logo nieuwsbrief Missionaire Agenda

Vandaag verscheen de digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda nummer 3 van dit jaar.

In dit nummer o.a. aandacht voor de Periode van de Schepping die in van 1 september t/m 4 oktober weer wordt gehouden met o.a. veel suggesties voor liturgie en activiteiten en de boodschap van de paus voor Wereldgebedsdag voor zorg voor de Schepping. Daarnaast nog een tweede boodschap van de paus, nl. voor de dag voor migranten en vluchtelingen in september. Verder veel aandacht voor diverse conflicten in de wereld, aandacht voor vluchtelingen en een flinke agenda met activiteiten op het gebied van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Verder is ook het nieuwe missionaire collecterooster voor de parochies in 2024 opgenomen.

Lees de hele nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief brengt informatie en achtergrond voor iedereen die zich in wil zetten voor gerechtigheid, vrede en de schepping. Wilt u de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Meldt u dat aan

Delen