Nieuwe uitgave Kerkelijke Documentatie met teksten over het religieuze leven

Cover Kerkelijke Documentatie 2024-1

In de serie Kerkelijke Documentatie is het derde en laatste deel verschenen in een reeks samengesteld door de overlegcommissie van de KNR en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. In deze uitgave, Kerkelijke Documentatie 2024 nr. 1, komen drie teksten samen die gaan over het religieuze leven.

Het gaat om de volgende teksten:

  • Communis Vita, motu proprio en rondzendbrief. Leven in gemeenschap, over wijzigingen met betrekking tot wegzending van leden bij ongeoorloofde afwezigheid.
  • Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Over de aanhoudende uitdagingen voor het religieuze leven sinds Vaticanum II
  • Identiteit en zending van de religieuze broeder in de kerk.

Deze teksten zijn samengesteld en geautoriseerd door de Commissio Mixta, de overlegcommissie van de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Deze bijzondere editie wordt uitgegeven door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en biedt een bijzondere lees- en leerervaring voor iedereen met belangstelling voor het religieuze leven. De uitgave kost € 15,- exclusief verzend- en behandelkosten. De oplage is deels gereserveerd en daarmee beperkt, dus bestel snel, want op is op! Alle leden van de KNR krijgen één exemplaar toegestuurd vanuit de KNR.

Bestellen:

Bestellen kan via het bisdom Breda: 076 – 522 34 4
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder).
Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

 

Delen